க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைக்கான நேர அட்டவணை வெளியீடு!

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைக்கான நேர அட்டவணையை பரீட்சைத் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ளது.க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சை எதிர்வரும் 23 முதல் ஜூன் 1 வரை நடைபெறும் என கல்வி அமைச்சு முன்னதாக அறிவித்திருந்தது.இந்நிலையில் பரீட்சைக்கான நேர அட்டவணை தற்போது வெளியாகியுள்ளது.