இதுவரை யாரும் வெல்லாத பணப்பரிசு - அதிஷ்ட நபரை காண துடிக்கும் லொத்தர் நிறுவனம்


கனடாவில் லொத்தர் சீட்டிலுப்பில் 64 மில்லியன் டொலர் பணபரிசு வென்றெடுக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பரிசை வென்ற தனி நபர் அல்லது குழு தொடர்பிலான தகவல்கள் இதுவரையில் வெளியிடப்படவில்லை.

அதேவேளை, குறித்த பரிசுத் தொகையை இதுவரையில் எவரும் உரிமை கோரவில்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

64 மில்லியன் டொலர் பணப்பரிசு வென்றெ வெற்றியாளர் அல்லது வெற்றியாளர்களை பார்ப்பதற்கு ஆவலுடன் இருப்பதாக அட்லாண்டிக் கனடா லொத்தர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

அட்லாண்டிக் கனடாவில் இதுவரையில் வென்றெடுக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய பரிசுத் தொகை இதுவென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.