அதிகளவில் வயது முதிர்ந்தவர்களை கொண்ட நாடாக மாறும் இலங்கை

tiktamil.com

தெற்காசியாவில் வயது முதிந்தவர்களின் சனத்தொகையை அதிகம் கொண்ட நாடாக இலங்கை இருக்கும் என ஐக்கிய நாடுகளின் குடித்தொகை நிதியம் தெரிவித்துள்ளது.

இதில் அதிகமானோர் பெண்கள் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

tiktamil.com