Baseball world series போட்டியின் 6 வது போட்டி இன்று TB RAYS அணியினருக்கும் Los angles dodgers அணியினருக்கும் இடையில் நடைபெற இருக்கிறது Los angles dodgers அணியினர் 7 போட்டிகளை கொண்ட இந்த தொடரில் 3 -2 என்ற ரீதியில் முன்னணியில் உள்ளனர்