2020 பொதுத் தேர்தல் முடிவு : வன்னி மாவட்டம் – முல்லைத்தீவு தேர்தல் தொகுதி