ரணில் ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவில் முன்னிலை

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க முன்னிலையாகியுள்ளார்.

வாக்குமூலம் ஒன்றை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக அவர் இவ்வாறு முன்னிலையாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.