முகமூடி.

ballet dancer tumblr - Google zoeken - image #2610327 on Favim.com

பொருத்தமாக

பொய் பேசக் கூடியவர்கள்

தான் கடைசி வரை

யோக்கியனாக

இருக்க முடியும்…