மாத்தளை நகர சபை மேயர் பதவி நீக்கம்

மாத்தளை நகர சபை மேயர் டல்ஜித் அலுவிகார பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

மத்திய மாகாண ஆளுநரினால் அவர் பதவி நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இது தொடர்பான வர்தமானி அறிவித்தல் வௌியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.