நெருங்கிய தொடர்பு காரணமாக Peliyagoda வில் 277 புதிய கொரோனா தொற்றுகள் உறுதிசெய்யப்பட்டது