சோழ நாட்டு இளவரசியும், பழங்குடியின பெண்ணும்: வித்தியாசமான போட்டோ சூட் நடத்திய நடிகை.