கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் வாக்களிக்கும் பணிகள் இடம்பெற்று வருகின்றது – சுகாதார பாதுகாப்பு முறைகள் முறையாக கடைப்பிடிப்பு

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் வாக்களிக்கும் பணிகள் இடம்பெற்று வருகின்றது. சுகாதார பாதுகாப்பு முறைகள் முறையாக கடைப்பிடித்து மக்கள் வாக்களிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 92264 பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ள நிலையில் 107 வாக்களிப்பு நிலையங்களில் வாக்கெடுக்கும் பணிகள் இடம்பெற்று வருகின்றது.