காதலுடன்………

உறவுகளை கடந்த என் உணர்வு நீ…

என் எல்லா எண்ணங்களிலும் கால்பதித்த கவிதை நீ..

பாரபட்சம் இல்லா பாசம் நீ….

எதிர்பார்ப்பில்லா இன்பம் நீ….

நான் செல்லமாய் கொஞ்சும் மழலை நீ….

உணவும் நீ… உறக்கம் நீ…

இவ்வுலகம் மறக்கச்செய்த என் உலகமும் நீ….❤