கவிதைகள்

கொடை

மனிதநேயத்தின் பிறப்பிடம்மனிதனின் அடையாளம்அன்பின் அழகுகொடையின் பேரழகு! பசித்தோர் அனைவருக்கும்அன்னத…
மேலும் வாசிக்க

அவள்…

அருவியாய் அவிழ்ந்த மொழிஆழமாய் மலர்ந்த காதல்அகந்தையில் அகண்ட விழிகள்ஆழ் கடலை விழுங்கும் அழகுஅது கண்கள…
மேலும் வாசிக்க

அம்மா!

பொத்தி பொத்திவளர்த்தவளே ! உன்புடவை பிடித்துசுத்தி சுத்திவந்த நாட்கள்இன்றுஎட்டி எட்டிப்பார்கின்றது…
மேலும் வாசிக்க

ஏக்கம்

புதிய உலகம்புதிய உறவுபுதிய நினைவுகள்புதிய கற்பனைஇவற்றை எல்லாம்தந்த நீ,எதற்காகஉன் இதயத்தில்இடம் ஒன்று…
மேலும் வாசிக்க

காதல்

ஏரிமலைக்கு முன்ஏற்றி வைத்த தீபம் போலதண்ணீருக்குள்அழுபவனுடையகண்ணீர் போலஎன்னுடைய காதலும்அடையாளம்கண்டு …
மேலும் வாசிக்க

நீ…

விழியை கடந்து என்உள்ளம் தொட்ட பூந்தாரகை நீ…என் விழியின் கனவில்புதுஉலகம் படைத்தசெந்தாமரை நீ… ஓரக்க…
மேலும் வாசிக்க