கவிதைகள்

கொடை

மனிதநேயத்தின் பிறப்பிடம்மனிதனின் அடையாளம்அன்பின் அழகுகொடையின் பேரழகு! பசித்தோர் அனைவருக்கும்அன்னத…
மேலும் வாசிக்க