ஒண்டாரியோவின் முதலாவது South African கொரோனா மாற்று வைரஸ் தொற்று mississgua நபர் ஒருவருக்கு உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது