எஸ்.பி.பிக்காக சபரிமலையில் பிரார்த்தனை

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் தவில், நாதஸ்வரம் வாசித்து பாடகர் எஸ்.பி.பி குணமடைய சிறப்பு பிரார்த்தனை.