அபிவிருத்தி திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும்

பொருளாதார மறுசீரமைப்பு மற்றும் வறுமை ஒழிப்பு சம்பந்தமான ஜனாதிபதி செயலணியின் தலைவர் பசில் ராஜபக்ஷ வீண் விரயம் மற்றும் ஊழலை தவிர்த்து சிறந்த செயல்திறன்மிக்க பெறுகை செயற்பாடுகள் நாட்டிற்கு அவசியம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

அலரி மாளிகையில் இலங்கை கணக்காளர்கள் சேவை சங்கத்தினருடன் நேற்று முன்தினம் (22) நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் போது இவ்வாறு குறிப்பிட்ட அவர், நிறுவனத்தின் தலைமைத்துவம் மாற்றமடைந்த போதிலும் நிலையான அபிவிருத்திக்கான வேலைத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் நடைமுறையில் மாற்றம் அவசியம் என்றும் கூறியுள்ளார்.

சமுகப் பொருளாதார அழுத்தங்களை ஆராயும் நடைமுறைக்கு அமைவாக அரச நிர்வாகம் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அதற்காக தொழில்வாய்ப்புளை ஏற்படுத்தல், வருமானத்தை அதிகரித்தல், ஏற்றுமதியை விருத்தி செய்தல் உள்ளிட்ட பொருளாதார சமுக அபிவருத்தி இலக்குகளைக் கொண்ட அபிவிருத்தி திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் என்றும் பொருளாதார மறுசீரமைப்பு மற்றும் வறுமை ஒழிப்பு சம்பந்தமான ஜனாதிபதி செயலணியின் தலைவர் பசில் ராஜபக்ஷ மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.